Vítání občánků 2015

Dne 4. října 2015 se na Obecním úřadu ve Vlčí Habřině konalo vítání nejmenších občánků.
Stáhnout fotografie v zazipovaném archivu
© 2006 Vlčí Habřina, ou@vlcihabrina.cz