Univerzita třetího věku - fotogalerie


VLČÍ HABŘINA OTEVŘELA 5.10.2017 UNIVERSITU TŘETÍHO VĚKU.
STUDENTI zleva dole Danuše Hrušová a Zdeňka Polachová- ze sousedních Vyšehněvic
Jitka ŽÁČKOVÁ, Marie Buldrová, Marie Kroužilová, Milada Molková, Jaromír Javorský.
Další studující Helena Rajmondová.
obecní úřad přeje hodně úspěchů.


© 2006 Vlčí Habřina, ou@vlcihabrina.cz