Vítání občánků 2012

Dne 30. září 2012 se na Obecním úřadu ve Vlčí Habřině konalo vítání nejmenších občánků do života. Ke slavnostnímu uvítání se dostavilo 7 maminek se svými ratolestmi a svými blízkými. Starosta obce pan Jaroslav Bartoš všechny srdečně přivítal ve zcela zaplněné obřadní místnosti obecního úřadu. Malou oslavu zpestřilo vystoupení školních dětí se svými básničkami a hudbou na flétnu a varhany. Maminky s dětmi obdržely jako upomínku na tento den věcný dárek s kytičkou. Společný přípitek zastupitelů obce s rodiči byl zároveň pozvánkou na příští slavnostní vítání občánků ve Vlčí Habřině. Krásné počasí dopřálo přítomným i společnou fotografii před budovou obecního úřadu.
Stáhnout fotografie v zazipovaném archivu
© 2006 Vlčí Habřina, ou@vlcihabrina.cz