Obecní úřad

Základní identifikační údaje

Název Obec Vlčí Habřina
00274585
Adresa Vlčí Habřina 104, 533 41
Telefon +420 466 942 351
E-mail ou@vlcihabrina.cz
Web www.vlcihabrina.cz
Úřední deska www.vlcihabrina.cz/uredni-deska.html
Úřední hodiny Čtvrtek 18:00 - 19:00
POVĚŘENEC PRO VÝKON GDPR Kateřina Korejtková, e-mail: vn.konzult@gmail.com

Zastupitelstvo

Funkce Příjmení a jméno Kontakt
Starosta Jaroslav Bartoš starosta@vlcihabrina.cz
tel: 603 256 524
Místostarosta Otto Knížek mistostarosta@vlcihabrina.cz
tel: 736 143 178
Předseda finančního výboru Bohumil Oliva  
Předseda kontrloního výboru Stanislav Mach  
Členka Marie Kroužilová  
Členka Bc. Denisa Havelková  
Člen Martin Rajmond  

Zaměstnanci obce

Pozice Příjmení a jméno Kontakt
Účetní Ing. Marie Těšitelová ucetni@vlcihabrina.cz
Kronikářka Ing. Dana Kochová  
Knihovnice Ing. Iva Knížková  
Technická pracovnice Alena Kučerová  
© 2006 Vlčí Habřina, ou@vlcihabrina.cz